Ditt syn

Synsundersøkelsen

Hos oss er det kun offentlig godkjent optiker med godkjenning fra Fylkeslegen som foretar synsundersøkelser

Vår optiker har 25 års erfaring. Regelmessig undersøkelse av synet er viktig, og en undersøkelse med 2-3 års intervall er som oftest tilstrekkelig. Men dette vil naturligvis måtte avvikes dersom øynene er under utvikling hos barn eller dersom det er sykdom eller anomalier involvert.

Bruk av kontaktlinser medfører behov for kortere intervall

Normalt her er en undersøkelse hver 6 måned. En uskreven regel for en optiker som driver seriøst i Norge er at det skal foretas synsundersøkelse for en kontaktlinsebruker minst en gang i året

Vi benytter kun topp moderne undersøkelsesutstyr for å sikre våre pasienter høyest mulig grad av sikkerhet

En synsundersøkelse kan avsløre tegn på sykdom i øyet og faktisk også i kroppen. Oppdages for høyt trykk eller mistanke om grå stær eller andre mistenkelige tilstander, vil vi straks foreslå videre undersøkelse hos øyelege. Vi samarbeider med en rekke private øyeleger slik at vi sikrer våre pasienter kort ventetid.

Øyet er et unikt organ i kroppen som er spesielt ømtålig

Ta godt vare på øynene dine. De skal vare hele livet og du får ikke reservedeler.