Kontaktlinser

Kontaktlinser

En kontaktlinse er i første rekke et synskorrigerende hjelpemiddel

Det finnes også kosmetiske kontaktlinser som endrer øyets farge. Mindre vanlig er også medisinske linser som bandasjelinser og linser som dekker over øyne som har defekter. Kort sagt finnes det linser til nesten ethvert formål.

Felles for dem alle er at de plasseres på hornhinnen som består av gjennomsiktig vev. Det er ingen blodårer som går gjennom hornhinnen for at vi skal kunne se igjennom denne. Ved oksygenmangel eller andre traumer, vil vi kunne få innvekst av blodårer som kan medføre redusert synsskarphet. Vi kan også pådra oss bakterielle infeksjoner. I verste fall tap av synet!

Hornhinnen er svært følsom og veldig sårbar, og den skal leve like lenge som deg. Kontaktlinsebruk vil påvirke hornhinnen, og det er optikerens jobb å kontrollere at verken hornhinne eller øyet tar skade av bruken. Regelmessige undersøkelser hos en offentlig godkjent optiker med kontaktlinsekompetanse er derfor svært viktig.

Det er derfor optikeren ikke vil selge linser uten først å forvisse seg om at alt er i orden. Vi har to øyne og disse skal vare hele livet. Du får ikke reservedeler til øynene dine.

Her følger en oversikt over de mest vanlige forskjellige linsetypene:

1/2-årslinser:

 • Er linser som skal vare i et halvt år. Man skal ta dem ut om kvelden og ikke sove med dem på
 • Det er ofte personer med svært høy eller spesiell styrke som bruker disse
 • Siden de skal vare i 6mnd krever de grundigere rengjøring
 • Er ganske tykke og derfor noe ukomfortable
 • Tradisjonelt en kostbar linse

Månedslinser:

 • Er ment å vare i en måned
 • Disse taes på om morgenen og av om kvelden
 • Skal rengjøres og oppbevares i egnet linsevæske i eget etui over natten
 • Må rengjøres etter hver gangs bruk
 • Korrigerer også skjeve hornhinner opp til en viss styrke.

Endagslinser:

 • Er en bruk og kast linse. En frisk og ren linse for hver dag
 • Taes på og kastes etter den er brukt, når dagen er over
 • Svært enkel i bruk da rengjøring ikke behøves. Fuktedråper kan være smart å bruke ved tørre øyne

Endagslinser for skjeve hornhinner:

 • Nå finnes også endagslinser som beskrevet over, men som også korrigerer skjeve hornhinner til en viss grad

Progressive linser:

 • Finnes som både månedslinse og som endagslinse
 • Pris varierer fra merke til merke.

14-dagers linser:

 • Som månedslinsen, men denne er ment å byttes ute etter to ukers bruk
 • Brukes først og fremst av dem som har problemer med tradisjonelle månedslinsene eller er plaget med beleggdannelse på linsene

Døgnlinser (døgnet rundt linser):

 • Er ment å brukes sammenhengende opp til 30 dager
 • Dette gjøres mulig fordi linsen slipper tilstrekkelig oksygen igjennom til hornhinnen på grunn av et nytt linsemateriale
 • Selv om linsen er godkjent for sammenhengende bruk i 30 dager, er ikke dette gjeldende for alle da denne linsen setter større krav til bruker
 • Med bruk av denne linsetypen, anbefales hyppigere kontroller